helse

Klasseskille i helsevesenet

6 minutters lesing

Ofte blir jeg spurt om hvordan er livet i Norge. Og når jeg klager litt at det er kaldt og mørk i vinteren, og skatt er litt for høyt, så svarer folk “ja, me...